ΒΡΕΦΗ 0–2 ΕΤΩΝ

Τα προγράμματα για τα βρέφη 0-2 ετών του Ziridis Family Care χωρίζονται στα ακόλουθα 4 επίπεδα: 

Επίπεδο 1 (0-6 μηνών)
Επίπεδο 2 (6- 12 μηνών)
Επίπεδο 3 (12-18 μηνών)
Επίπεδο 4 (18-24 μηνών)